Choáng ngợp với phong cảnh trong Blade & Soul

Choáng ngợp với phong cảnh trong Blade & Soul - Ảnh 2
Choáng ngợp với phong cảnh trong Blade & Soul - Ảnh 3
Choáng ngợp với phong cảnh trong Blade & Soul - Ảnh 4
Choáng ngợp với phong cảnh trong Blade & Soul - Ảnh 5
Choáng ngợp với phong cảnh trong Blade & Soul - Ảnh 6
Choáng ngợp với phong cảnh trong Blade & Soul - Ảnh 7
Choáng ngợp với phong cảnh trong Blade & Soul - Ảnh 8

Choáng ngợp với phong cảnh trong Blade & Soul - Ảnh 9
Choáng ngợp với phong cảnh trong Blade & Soul - Ảnh 10
Choáng ngợp với phong cảnh trong Blade & Soul - Ảnh 11

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...