“Choáng” với ảnh quảng bá World of Tanks Trung Quốc

“Choáng” với ảnh quảng bá World of Tanks Trung Quốc - Ảnh 2
“Choáng” với ảnh quảng bá World of Tanks Trung Quốc - Ảnh 3
“Choáng” với ảnh quảng bá World of Tanks Trung Quốc - Ảnh 4
“Choáng” với ảnh quảng bá World of Tanks Trung Quốc - Ảnh 5
“Choáng” với ảnh quảng bá World of Tanks Trung Quốc - Ảnh 6

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...