Comic Liên Minh Huyền Thoại: Cộng sự mới của Vi

Comic Liên Minh Huyền Thoại: Cộng sự mới của Vi - Ảnh 2

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...