Comic Liên Minh Huyền Thoại: Darius săn rồng

Comic Liên Minh Huyền Thoại: Darius săn rồng - Ảnh 1

Comic Liên Minh Huyền Thoại: Darius săn rồng - Ảnh 2

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...