Comic Liên Minh Huyền Thoại: Gấu của Annie

Comic Liên Minh Huyền Thoại: Gấu của Annie - Ảnh 2

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...