Comic LMHT: Phòng thí nghiệm của Viktor

Comic LMHT: Phòng thí nghiệm của Viktor - Ảnh 1

Comic LMHT: Phòng thí nghiệm của Viktor - Ảnh 2

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...