Comic LMHT: Đứa nào mới là hỗ trợ?

Comic LMHT: Đứa nào mới là hỗ trợ? - Ảnh 1

Comic LMHT: Đứa nào mới là hỗ trợ? - Ảnh 2

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...