Category: Comic

Đấu Phá Thương Khung Tập 3 - Ảnh 59

Đấu Phá Thương Khung Tập 3

Tập 3 của bộ truyện tranh phóng tác theo bộ tiểu thuyết cùng tên kể về hành trình khẳng định lại bản thân, trở thành một cao thủ siêu hạng của Tiêu Viêm.

Đấu Phá Thương Khung Tập 2 - Ảnh 60

Đấu Phá Thương Khung Tập 2

Tập 2 của bộ truyện tranh phóng tác theo bộ tiểu thuyết cùng tên kể về hành trình khẳng định lại bản thân, trở thành một cao thủ siêu hạng của Tiêu Viêm.

Đấu Phá Thương Khung Tập 1 - Ảnh 61

Đấu Phá Thương Khung Tập 1

Bộ truyện tranh phóng tác theo bộ tiểu thuyết cùng tên kể về hành trình khẳng định lại bản thân, trở thành một cao thủ siêu hạng của Tiêu Viêm.