Cosplay ấn tượng về giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo

Cosplay ấn tượng về giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo - Ảnh 2
Cosplay ấn tượng về giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo - Ảnh 3
Cosplay ấn tượng về giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo - Ảnh 4
Cosplay ấn tượng về giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo - Ảnh 5

Cosplay ấn tượng về giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo - Ảnh 6
Cosplay ấn tượng về giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo - Ảnh 7
Cosplay ấn tượng về giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo - Ảnh 8

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...