Cosplay Blade & Soul tuyệt đẹp của JDoll & Aza

131107_gamelandvn_bnscosplay01

131107_gamelandvn_bnscosplay02

131107_gamelandvn_bnscosplay03

131107_gamelandvn_bnscosplay04

131107_gamelandvn_bnscosplay05

131107_gamelandvn_bnscosplay06

131107_gamelandvn_bnscosplay07

131107_gamelandvn_bnscosplay08

131107_gamelandvn_bnscosplay09

131107_gamelandvn_bnscosplay10

131107_gamelandvn_bnscosplay11

131107_gamelandvn_bnscosplay12

131107_gamelandvn_bnscosplay13

131107_gamelandvn_bnscosplay14

131107_gamelandvn_bnscosplay15

131107_gamelandvn_bnscosplay16

131107_gamelandvn_bnscosplay17

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...