Cosplay các lớp nhân vật trong Lộc Đỉnh Ký

Cosplay các lớp nhân vật trong Lộc Đỉnh Ký - Ảnh 2
Cosplay các lớp nhân vật trong Lộc Đỉnh Ký - Ảnh 3
Cosplay các lớp nhân vật trong Lộc Đỉnh Ký - Ảnh 4
Cosplay các lớp nhân vật trong Lộc Đỉnh Ký - Ảnh 5
Cosplay các lớp nhân vật trong Lộc Đỉnh Ký - Ảnh 6
Cosplay các lớp nhân vật trong Lộc Đỉnh Ký - Ảnh 7
Cosplay các lớp nhân vật trong Lộc Đỉnh Ký - Ảnh 8
Cosplay các lớp nhân vật trong Lộc Đỉnh Ký - Ảnh 9
Cosplay các lớp nhân vật trong Lộc Đỉnh Ký - Ảnh 10
Cosplay các lớp nhân vật trong Lộc Đỉnh Ký - Ảnh 11
Cosplay các lớp nhân vật trong Lộc Đỉnh Ký - Ảnh 12
Cosplay các lớp nhân vật trong Lộc Đỉnh Ký - Ảnh 13

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...