Cosplay Đao Phong tuyệt đẹp trong Thương Thần Kỷ

Cosplay Đao Phong tuyệt đẹp trong Thương Thần Kỷ - Ảnh 2
Cosplay Đao Phong tuyệt đẹp trong Thương Thần Kỷ - Ảnh 3
Cosplay Đao Phong tuyệt đẹp trong Thương Thần Kỷ - Ảnh 4
Cosplay Đao Phong tuyệt đẹp trong Thương Thần Kỷ - Ảnh 5

Cosplay Đao Phong tuyệt đẹp trong Thương Thần Kỷ - Ảnh 6
Cosplay Đao Phong tuyệt đẹp trong Thương Thần Kỷ - Ảnh 7
Cosplay Đao Phong tuyệt đẹp trong Thương Thần Kỷ - Ảnh 8
Cosplay Đao Phong tuyệt đẹp trong Thương Thần Kỷ - Ảnh 9

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...