Cosplay DotA 2 dưới sự thể hiện của coser Trung Quốc

Cosplay DotA 2 dưới sự thể hiện của coser Trung Quốc - Ảnh 2
Cosplay DotA 2 dưới sự thể hiện của coser Trung Quốc - Ảnh 3
Cosplay DotA 2 dưới sự thể hiện của coser Trung Quốc - Ảnh 4
Cosplay DotA 2 dưới sự thể hiện của coser Trung Quốc - Ảnh 5
Cosplay DotA 2 dưới sự thể hiện của coser Trung Quốc - Ảnh 6

Cosplay DotA 2 dưới sự thể hiện của coser Trung Quốc - Ảnh 7
Cosplay DotA 2 dưới sự thể hiện của coser Trung Quốc - Ảnh 8
Cosplay DotA 2 dưới sự thể hiện của coser Trung Quốc - Ảnh 9
Cosplay DotA 2 dưới sự thể hiện của coser Trung Quốc - Ảnh 10

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...