Cosplay Ezreal Vũ Khí Tối Thượng nhìn “ảo tung chảo”

Cosplay Ezreal Vũ Khí Tối Thượng nhìn "ảo tung chảo" - Ảnh 2
Cosplay Ezreal Vũ Khí Tối Thượng nhìn "ảo tung chảo" - Ảnh 3
Cosplay Ezreal Vũ Khí Tối Thượng nhìn "ảo tung chảo" - Ảnh 4
Cosplay Ezreal Vũ Khí Tối Thượng nhìn "ảo tung chảo" - Ảnh 5
Cosplay Ezreal Vũ Khí Tối Thượng nhìn "ảo tung chảo" - Ảnh 6

Cosplay Ezreal Vũ Khí Tối Thượng nhìn "ảo tung chảo" - Ảnh 7

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...