Cosplay Firefall “chính chủ” của Red5 Studios

Cosplay Firefall "chính chủ" của Red5 Studios - Ảnh 2
Cosplay Firefall "chính chủ" của Red5 Studios - Ảnh 3
Cosplay Firefall "chính chủ" của Red5 Studios - Ảnh 4
Cosplay Firefall "chính chủ" của Red5 Studios - Ảnh 5

Cosplay Firefall "chính chủ" của Red5 Studios - Ảnh 6
Cosplay Firefall "chính chủ" của Red5 Studios - Ảnh 7
Cosplay Firefall "chính chủ" của Red5 Studios - Ảnh 8

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...