Cosplay hoành tráng của Anya Stroud (Gears of War)

Cosplay hoành tráng của Anya Stroud (Gears of War) - Ảnh 2
Cosplay hoành tráng của Anya Stroud (Gears of War) - Ảnh 3
Cosplay hoành tráng của Anya Stroud (Gears of War) - Ảnh 4
Cosplay hoành tráng của Anya Stroud (Gears of War) - Ảnh 5
Cosplay hoành tráng của Anya Stroud (Gears of War) - Ảnh 6

Cosplay hoành tráng của Anya Stroud (Gears of War) - Ảnh 7
Cosplay hoành tráng của Anya Stroud (Gears of War) - Ảnh 8
Cosplay hoành tráng của Anya Stroud (Gears of War) - Ảnh 9
Cosplay hoành tráng của Anya Stroud (Gears of War) - Ảnh 10
Cosplay hoành tráng của Anya Stroud (Gears of War) - Ảnh 11

Cosplay hoành tráng của Anya Stroud (Gears of War) - Ảnh 12
Cosplay hoành tráng của Anya Stroud (Gears of War) - Ảnh 13
Cosplay hoành tráng của Anya Stroud (Gears of War) - Ảnh 14

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...