Cosplay Katarina cực ấn tượng của Doremi

150221_gamelandvn_katarinacosplay01

150221_gamelandvn_katarinacosplay02

150221_gamelandvn_katarinacosplay03

150221_gamelandvn_katarinacosplay04

150221_gamelandvn_katarinacosplay05

150221_gamelandvn_katarinacosplay06

150221_gamelandvn_katarinacosplay07

150221_gamelandvn_katarinacosplay08

150221_gamelandvn_katarinacosplay09

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...