Cosplay Miss Fortune Mafia cực chất của CSL

131103_anhgame_cslcosplay01

131103_anhgame_cslcosplay02

131103_anhgame_cslcosplay03

131103_anhgame_cslcosplay04

131103_anhgame_cslcosplay05

131103_anhgame_cslcosplay06

131103_anhgame_cslcosplay07

131103_anhgame_cslcosplay08

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...