Cosplay Ngũ Độc Giáo ấn tượng của cosplayer Ryotina

Cosplay Ngũ Độc Giáo ấn tượng của cosplayer Ryotina - Ảnh 2
Cosplay Ngũ Độc Giáo ấn tượng của cosplayer Ryotina - Ảnh 3
Cosplay Ngũ Độc Giáo ấn tượng của cosplayer Ryotina - Ảnh 4
Cosplay Ngũ Độc Giáo ấn tượng của cosplayer Ryotina - Ảnh 5

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...