Cosplay thần sói Holo “nóng bỏng” trong Spice & Wolf

Cosplay thần sói Holo "nóng bỏng" trong Spice & Wolf - Ảnh 2
Cosplay thần sói Holo "nóng bỏng" trong Spice & Wolf - Ảnh 3
Cosplay thần sói Holo "nóng bỏng" trong Spice & Wolf - Ảnh 4
Cosplay thần sói Holo "nóng bỏng" trong Spice & Wolf - Ảnh 5
Cosplay thần sói Holo "nóng bỏng" trong Spice & Wolf - Ảnh 6

Cosplay thần sói Holo "nóng bỏng" trong Spice & Wolf - Ảnh 7
Cosplay thần sói Holo "nóng bỏng" trong Spice & Wolf - Ảnh 8
Cosplay thần sói Holo "nóng bỏng" trong Spice & Wolf - Ảnh 9
Cosplay thần sói Holo "nóng bỏng" trong Spice & Wolf - Ảnh 10
Cosplay thần sói Holo "nóng bỏng" trong Spice & Wolf - Ảnh 11

Cosplay thần sói Holo "nóng bỏng" trong Spice & Wolf - Ảnh 12
Cosplay thần sói Holo "nóng bỏng" trong Spice & Wolf - Ảnh 13
Cosplay thần sói Holo "nóng bỏng" trong Spice & Wolf - Ảnh 14
Cosplay thần sói Holo "nóng bỏng" trong Spice & Wolf - Ảnh 15
Cosplay thần sói Holo "nóng bỏng" trong Spice & Wolf - Ảnh 16

Cosplay thần sói Holo "nóng bỏng" trong Spice & Wolf - Ảnh 17
Cosplay thần sói Holo "nóng bỏng" trong Spice & Wolf - Ảnh 18
Cosplay thần sói Holo "nóng bỏng" trong Spice & Wolf - Ảnh 19
Cosplay thần sói Holo "nóng bỏng" trong Spice & Wolf - Ảnh 20

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...