Cosplay NPC trong Blade & Soul đẹp như tiên nữ

Cosplay NPC trong Blade & Soul đẹp như tiên nữ - Ảnh 2
Cosplay NPC trong Blade & Soul đẹp như tiên nữ - Ảnh 3
Cosplay NPC trong Blade & Soul đẹp như tiên nữ - Ảnh 4
Cosplay NPC trong Blade & Soul đẹp như tiên nữ - Ảnh 5

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...