Cosplay quảng bá Long Vũ tuyệt đẹp

131210_anhgame_longvu01

131210_anhgame_longvu02

131210_anhgame_longvu03

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...