Cosplay quỷ kiếm sĩ lạnh lùng trong Dungeon & Fighter

Cosplay quỷ kiếm sĩ lạnh lùng trong Dungeon & Fighter - Ảnh 2
Cosplay quỷ kiếm sĩ lạnh lùng trong Dungeon & Fighter - Ảnh 3
Cosplay quỷ kiếm sĩ lạnh lùng trong Dungeon & Fighter - Ảnh 4
Cosplay quỷ kiếm sĩ lạnh lùng trong Dungeon & Fighter - Ảnh 5
Cosplay quỷ kiếm sĩ lạnh lùng trong Dungeon & Fighter - Ảnh 6

Cosplay quỷ kiếm sĩ lạnh lùng trong Dungeon & Fighter - Ảnh 7

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...