Cosplay Riven Thỏ Ngọc phiên bản Hàn Quốc

141127_anhgame_riventhongoccosplay07

141127_anhgame_riventhongoccosplay01

141127_anhgame_riventhongoccosplay02

141127_anhgame_riventhongoccosplay03

141127_anhgame_riventhongoccosplay04

141127_anhgame_riventhongoccosplay05

141127_anhgame_riventhongoccosplay06

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...