Cosplay Soraka tuyệt đẹp của cosplayer Deco

Cosplay Soraka tuyệt đẹp của cosplayer Deco - Ảnh 2
Cosplay Soraka tuyệt đẹp của cosplayer Deco - Ảnh 3
Cosplay Soraka tuyệt đẹp của cosplayer Deco - Ảnh 4

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...