Cosplay “tên hề quỷ” Shaco trong Liên Minh Huyền Thoại

Cosplay "tên hề quỷ" Shaco trong Liên Minh Huyền Thoại - Ảnh 2
Cosplay "tên hề quỷ" Shaco trong Liên Minh Huyền Thoại - Ảnh 3
Cosplay "tên hề quỷ" Shaco trong Liên Minh Huyền Thoại - Ảnh 4
Cosplay "tên hề quỷ" Shaco trong Liên Minh Huyền Thoại - Ảnh 5
Cosplay "tên hề quỷ" Shaco trong Liên Minh Huyền Thoại - Ảnh 6

Cosplay "tên hề quỷ" Shaco trong Liên Minh Huyền Thoại - Ảnh 7

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...