Cosplay VLTK phiên bản 3D: Tứ điệp luyến hoa

Cosplay VLTK phiên bản 3D: Tứ điệp luyến hoa - Ảnh 2
Cosplay VLTK phiên bản 3D: Tứ điệp luyến hoa - Ảnh 3
Cosplay VLTK phiên bản 3D: Tứ điệp luyến hoa - Ảnh 4
Cosplay VLTK phiên bản 3D: Tứ điệp luyến hoa - Ảnh 5

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...