Category: Cosplay

Doremi hóa thân thành Vương Chiêu Quân - Ảnh 10

Doremi hóa thân thành Vương Chiêu Quân

Doremi, thành viên của nhóm cosplay Spiral Cats, vừa tham gia thực hiện bộ ảnh cosplay Vương Chiêu Quân để quảng bá cho trò chơi trực tuyến Civilization Online của XL Games.