“Đại cầm nữ” Sona xuất hiện tại IEM Kiev

“Đại cầm nữ” Sona xuất hiện tại IEM Kiev - Ảnh 2
“Đại cầm nữ” Sona xuất hiện tại IEM Kiev - Ảnh 3
“Đại cầm nữ” Sona xuất hiện tại IEM Kiev - Ảnh 4
“Đại cầm nữ” Sona xuất hiện tại IEM Kiev - Ảnh 5

“Đại cầm nữ” Sona xuất hiện tại IEM Kiev - Ảnh 6
“Đại cầm nữ” Sona xuất hiện tại IEM Kiev - Ảnh 7
“Đại cầm nữ” Sona xuất hiện tại IEM Kiev - Ảnh 8
“Đại cầm nữ” Sona xuất hiện tại IEM Kiev - Ảnh 9

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...