Dota 2: Ngắm Rylai rạng rỡ với trang phục Giáng sinh

150102_anhgame_rylaicosplay01

150102_anhgame_rylaicosplay02

150102_anhgame_rylaicosplay03

150102_anhgame_rylaicosplay04

150102_anhgame_rylaicosplay05

150102_anhgame_rylaicosplay06

150102_anhgame_rylaicosplay07

150102_anhgame_rylaicosplay08

150102_anhgame_rylaicosplay09

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...