Dragon Nest Trung Quốc tung bộ ảnh cosplay Kali

Dragon Nest Trung Quốc tung bộ ảnh cosplay Kali - Ảnh 2
Dragon Nest Trung Quốc tung bộ ảnh cosplay Kali - Ảnh 3
Dragon Nest Trung Quốc tung bộ ảnh cosplay Kali - Ảnh 4
Dragon Nest Trung Quốc tung bộ ảnh cosplay Kali - Ảnh 5
Dragon Nest Trung Quốc tung bộ ảnh cosplay Kali - Ảnh 6
Dragon Nest Trung Quốc tung bộ ảnh cosplay Kali - Ảnh 7
Dragon Nest Trung Quốc tung bộ ảnh cosplay Kali - Ảnh 8
Dragon Nest Trung Quốc tung bộ ảnh cosplay Kali - Ảnh 9
Dragon Nest Trung Quốc tung bộ ảnh cosplay Kali - Ảnh 10

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...