Elsword Online: Cosplay Ciel đẹp như búp bê

141230_anhgame_elscielcosplay01

141230_anhgame_elscielcosplay02

141230_anhgame_elscielcosplay03

141230_anhgame_elscielcosplay04

141230_anhgame_elscielcosplay05

141230_anhgame_elscielcosplay06

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...