Elsword Online: Cosplay Rena tại Fizcone Granada 2012

Elsword Online: Cosplay Rena tại Fizcone Granada 2012 - Ảnh 2
Elsword Online: Cosplay Rena tại Fizcone Granada 2012 - Ảnh 3
Elsword Online: Cosplay Rena tại Fizcone Granada 2012 - Ảnh 4
Elsword Online: Cosplay Rena tại Fizcone Granada 2012 - Ảnh 5
Elsword Online: Cosplay Rena tại Fizcone Granada 2012 - Ảnh 6
Elsword Online: Cosplay Rena tại Fizcone Granada 2012 - Ảnh 7
Elsword Online: Cosplay Rena tại Fizcone Granada 2012 - Ảnh 8

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...