Emobi Games công bố hình ảnh Sát Thát Truyền Kỳ

131024_gamelandvn_satthattruyenky01

131024_gamelandvn_satthattruyenky02

131024_gamelandvn_satthattruyenky03

131024_gamelandvn_satthattruyenky04

131024_gamelandvn_satthattruyenky05

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...