Felan cực đáng yêu với cosplay Ashe và Kayle

Felan cực đáng yêu với cosplay Ashe và Kayle - Ảnh 2
Felan cực đáng yêu với cosplay Ashe và Kayle - Ảnh 3
Felan cực đáng yêu với cosplay Ashe và Kayle - Ảnh 4
Felan cực đáng yêu với cosplay Ashe và Kayle - Ảnh 5
Felan cực đáng yêu với cosplay Ashe và Kayle - Ảnh 6

Felan cực đáng yêu với cosplay Ashe và Kayle - Ảnh 7
Felan cực đáng yêu với cosplay Ashe và Kayle - Ảnh 8
Felan cực đáng yêu với cosplay Ashe và Kayle - Ảnh 9
Felan cực đáng yêu với cosplay Ashe và Kayle - Ảnh 10
Felan cực đáng yêu với cosplay Ashe và Kayle - Ảnh 11

Felan cực đáng yêu với cosplay Ashe và Kayle - Ảnh 12
Felan cực đáng yêu với cosplay Ashe và Kayle - Ảnh 13
Felan cực đáng yêu với cosplay Ashe và Kayle - Ảnh 14
Felan cực đáng yêu với cosplay Ashe và Kayle - Ảnh 15
Felan cực đáng yêu với cosplay Ashe và Kayle - Ảnh 16

Felan cực đáng yêu với cosplay Ashe và Kayle - Ảnh 17
Felan cực đáng yêu với cosplay Ashe và Kayle - Ảnh 18

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...