FFXIV: Ngắm cosplay White Mage cực đáng yêu

141225_anhgame_whitemagecosplay01

141225_anhgame_whitemagecosplay02

141225_anhgame_whitemagecosplay03

141225_anhgame_whitemagecosplay04

141225_anhgame_whitemagecosplay05

141225_anhgame_whitemagecosplay06

141225_anhgame_whitemagecosplay07

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...