Fujii Mina trở thành đại sứ game online

Fujii Mina trở thành đại sứ game online - Ảnh 2
Fujii Mina trở thành đại sứ game online - Ảnh 3
Fujii Mina trở thành đại sứ game online - Ảnh 4
Fujii Mina trở thành đại sứ game online - Ảnh 5
Fujii Mina trở thành đại sứ game online - Ảnh 6

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...