Giải ba Miss Ảnh Củ Hành 2013 thuộc về Tường Oanh

Giải ba Miss Ảnh Củ Hành 2013 thuộc về Tường Oanh - Ảnh 2
Giải ba Miss Ảnh Củ Hành 2013 thuộc về Tường Oanh - Ảnh 3
Giải ba Miss Ảnh Củ Hành 2013 thuộc về Tường Oanh - Ảnh 4
Giải ba Miss Ảnh Củ Hành 2013 thuộc về Tường Oanh - Ảnh 5
Giải ba Miss Ảnh Củ Hành 2013 thuộc về Tường Oanh - Ảnh 6

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...