Gióng: Game thuần Việt của Zendios cho iOS

Gióng: Game thuần Việt của Zendios cho iOS - Ảnh 2
Gióng: Game thuần Việt của Zendios cho iOS - Ảnh 3
Gióng: Game thuần Việt của Zendios cho iOS - Ảnh 4
Gióng: Game thuần Việt của Zendios cho iOS - Ảnh 5
Gióng: Game thuần Việt của Zendios cho iOS - Ảnh 6
Gióng: Game thuần Việt của Zendios cho iOS - Ảnh 7

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...