Glory Lamothe hé lộ về cosplay Popstar Ahri

131212_anhgame_popstarahri01

131212_anhgame_popstarahri02

131212_anhgame_popstarahri03

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...