Gunz 2 và những bức ảnh về phiên bản CBT2

Gunz 2 và những bức ảnh về phiên bản CBT2 - Ảnh 2
Gunz 2 và những bức ảnh về phiên bản CBT2 - Ảnh 3
Gunz 2 và những bức ảnh về phiên bản CBT2 - Ảnh 4
Gunz 2 và những bức ảnh về phiên bản CBT2 - Ảnh 5
Gunz 2 và những bức ảnh về phiên bản CBT2 - Ảnh 6

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...