Hà Thương trình diễn cosplay Tam Giới Đại Chiến

Hà Thương trình diễn cosplay Tam Giới Đại Chiến - Ảnh 1

cosplay-tam-gioi-dai-chien01

cosplay-tam-gioi-dai-chien02

cosplay-tam-gioi-dai-chien03

cosplay-tam-gioi-dai-chien04

cosplay-tam-gioi-dai-chien05

cosplay-tam-gioi-dai-chien06

cosplay-tam-gioi-dai-chien07

cosplay-tam-gioi-dai-chien08

cosplay-tam-gioi-dai-chien09

cosplay-tam-gioi-dai-chien10

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...