Hạ Tiểu Vi khoe đường cong “chết người” cùng PS Vita

131011_anhgame_hatieuvi01

131011_anhgame_hatieuvi02

131011_anhgame_hatieuvi03

131011_anhgame_hatieuvi04

131011_anhgame_hatieuvi05

131011_anhgame_hatieuvi06

131011_anhgame_hatieuvi07

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...