Hai bộ áo dài được Lan Khuê mang đến Hoa hậu Thế giới 2015

Hai bộ áo dài được Lan Khuê mang đến Hoa hậu Thế giới 2015 - Ảnh 1

Hai bộ áo dài được Lan Khuê mang đến Hoa hậu Thế giới 2015 - Ảnh 2
Hai bộ áo dài được Lan Khuê mang đến Hoa hậu Thế giới 2015 - Ảnh 3
Hai bộ áo dài được Lan Khuê mang đến Hoa hậu Thế giới 2015 - Ảnh 4
Hai bộ áo dài được Lan Khuê mang đến Hoa hậu Thế giới 2015 - Ảnh 5
Hai bộ áo dài được Lan Khuê mang đến Hoa hậu Thế giới 2015 - Ảnh 6
Hai bộ áo dài được Lan Khuê mang đến Hoa hậu Thế giới 2015 - Ảnh 7

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...