Hatsune Miku dễ thương với cosplay Miku Racing 2010


Hatsune Miku dễ thương với cosplay Miku Racing 2010 - Ảnh 3
Hatsune Miku dễ thương với cosplay Miku Racing 2010 - Ảnh 4
Hatsune Miku dễ thương với cosplay Miku Racing 2010 - Ảnh 5
Hatsune Miku dễ thương với cosplay Miku Racing 2010 - Ảnh 6

Hatsune Miku dễ thương với cosplay Miku Racing 2010 - Ảnh 7
Hatsune Miku dễ thương với cosplay Miku Racing 2010 - Ảnh 8
Hatsune Miku dễ thương với cosplay Miku Racing 2010 - Ảnh 9
Hatsune Miku dễ thương với cosplay Miku Racing 2010 - Ảnh 10
Hatsune Miku dễ thương với cosplay Miku Racing 2010 - Ảnh 11

Hatsune Miku dễ thương với cosplay Miku Racing 2010 - Ảnh 12

Hatsune Miku dễ thương với cosplay Miku Racing 2010 - Ảnh 14
Hatsune Miku dễ thương với cosplay Miku Racing 2010 - Ảnh 15
Hatsune Miku dễ thương với cosplay Miku Racing 2010 - Ảnh 16

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...