Hậu trường chụp cosplay Ngộ Không 3D

Hậu trường chụp cosplay Ngộ Không 3D - Ảnh 2
Hậu trường chụp cosplay Ngộ Không 3D - Ảnh 3
Hậu trường chụp cosplay Ngộ Không 3D - Ảnh 4
Hậu trường chụp cosplay Ngộ Không 3D - Ảnh 5
Hậu trường chụp cosplay Ngộ Không 3D - Ảnh 6
Hậu trường chụp cosplay Ngộ Không 3D - Ảnh 7
Hậu trường chụp cosplay Ngộ Không 3D - Ảnh 8

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...