Heroes of the Storm bổ sung thêm 4 tướng mới

Heroes of the Storm bổ sung thêm 4 tướng mới - Ảnh 2
Heroes of the Storm bổ sung thêm 4 tướng mới - Ảnh 3
Heroes of the Storm bổ sung thêm 4 tướng mới - Ảnh 4
Heroes of the Storm bổ sung thêm 4 tướng mới - Ảnh 5
Heroes of the Storm bổ sung thêm 4 tướng mới - Ảnh 6
Heroes of the Storm bổ sung thêm 4 tướng mới - Ảnh 7

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...