Những hình ảnh đầu tiên của Plants Vs. Zombies 2: It’s About Time

Những hình ảnh đầu tiên của Plants Vs. Zombies 2: It's About Time - Ảnh 2
Những hình ảnh đầu tiên của Plants Vs. Zombies 2: It's About Time - Ảnh 3
Những hình ảnh đầu tiên của Plants Vs. Zombies 2: It's About Time - Ảnh 4
Những hình ảnh đầu tiên của Plants Vs. Zombies 2: It's About Time - Ảnh 5
Những hình ảnh đầu tiên của Plants Vs. Zombies 2: It's About Time - Ảnh 6

Những hình ảnh đầu tiên của Plants Vs. Zombies 2: It's About Time - Ảnh 7
Những hình ảnh đầu tiên của Plants Vs. Zombies 2: It's About Time - Ảnh 8
Những hình ảnh đầu tiên của Plants Vs. Zombies 2: It's About Time - Ảnh 9
Những hình ảnh đầu tiên của Plants Vs. Zombies 2: It's About Time - Ảnh 10

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...