Hình ảnh mới về máy chơi game Mojo của Madcatz

Hình ảnh mới về máy chơi game Mojo của Madcatz - Ảnh 2
Hình ảnh mới về máy chơi game Mojo của Madcatz - Ảnh 3
Hình ảnh mới về máy chơi game Mojo của Madcatz - Ảnh 4

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...