JDoll cực xinh với cosplay Lyn trong Blade & Soul

131026_anhgame_lyncosplay01

131026_anhgame_lyncosplay02

131026_anhgame_lyncosplay03

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...